prisijungti.php

LaurynasL (2010-02-03 19:00:38)
avataras
Sveiki, gal galėtume padaryti tokį puslapį? Tiesiog išėmiau "Prisijungimo" panelę, nes aš esu išjungęs registraciją. Manau jį galima padaryti iš panelės:

Citata:
<?php

/**
* @Projektas: MightMedia TVS
* @Puslapis: www.coders.lt
* @$Author: p.dambrauskas $
* @copyright CodeRS Ā©2008
* @license GNU General Public License v2
* @$Revision: 128 $
* @$Date: 2009-05-24 18:41:50 +0300 (Sun, 24 May 2009) $
**/

####################### Atvaizduojam panele ###########################
if (!defined("LEVEL";) || !isset($_SESSION['username']) || empty($_SESSION['username'])) {
$text = <<< HTML
<center>
<form id="user_reg" name="user_reg" method="post" action="">
<label>{$lang['user']['user']}:<br />
<script type="text/javascript">document.write(unescape(unescape('%3C';)+'input name="vartotojas" class="input" id="vartotojas" type="text" value="" maxlength="50" /'+unescape('%3E';)));</script></label><br />
<label for="slaptazodis">{$lang['user']['password']}:</label><br/>
<input name="slaptazodis" class="input" id="slaptazodis" type="password" value="" maxlength="50" /><br/>
<label>{$lang['user']['login_remember']}:<input type="checkbox" class="checkbox" style="background-color:transparent;border:0" name="Prisiminti" id="Prisiminti"/></label><br /> <input type="submit" class="submit" name="Submit" value="{$lang['user']['login']}" />
<input type="hidden" name="action" value="prisijungimas" />
</form>
</center>
HTML;
if ($conf['Registracija'] == 1) {
if (isset($conf['puslapiai']['reg.php']['id'])) {
$text .= "<a href=\"?id," . $conf['puslapiai']['reg.php']['id'] . "\">{$lang['user']['registration']}</a> ";
}
}
if (isset($conf['puslapiai']['slaptazodzio_priminimas.php']['id'])) {
$text .= "<a href=\"?id," . $conf['puslapiai']['slaptazodzio_priminimas.php']['id'] . "\">{$lang['user']['pass_forget']}</a>";
$title = $lang['user']['for_members'];
}
} else {
//$user = mysql_fetch_assoc(mysql_query1("SELECT * FROM `".LENTELES_PRIESAGA."users` WHERE `nick`=".escape($_SESSION['username'])." LIMIT 1";));
$user = $_SESSION['username'];

$text = "<ul>";
if (isset($conf['puslapiai']['edit_user.php']['id'])) {
$text .= "<li><a href=\"?id," . $conf['puslapiai']['edit_user.php']['id'] . "\"><img src=\"images/icons/user_edit.png\" alt=\"@\" style=\"vertical-align: middle;\" border=\"0\"> {$lang['user']['edit_profile']}</a></li>";
}
if (isset($conf['puslapiai']['pm.php']['id'])) {
$pm = kiek('private_msg', "WHERE `to`=" . escape($_SESSION['username']) . " AND `read`='NO'", 'total';);

if ($pm != 0) {
$img = "<blink><img src='images/icons/email_error.gif' alt='new' border='0' style=\"vertical-align: middle;\"/></blink>";
} else {
$img = "<img src='images/icons/email.png' alt='@' border='0' style=\"vertical-align: middle;\"/>";
}
$text .= "<li><a href=\"?id," . $conf['puslapiai']['pm.php']['id'] . ";a,1\">$img {$lang['user']['messages']} ({$pm})</a></li>";
}

if (isset($conf['puslapiai']['moderatorius.php']['id']) && isset($_SESSION['mod']) && !empty($_SESSION['mod'])) {
$text .= "
<li><a href=\"?id,{$conf['puslapiai']['moderatorius.php']['id']}\"><img src=\"images/icons/book__pencil.png\" alt=\"@\" style=\"vertical-align: middle;\" border=\"0\"> {$lang['system']['mod']}</a></li>";
}
if (isset($_SESSION['level']) && $_SESSION['level'] == 1) {

$text .= "
<li><a href=\"?id,999\"><img src=\"images/icons/admin_block.png\" alt=\"@\" style=\"vertical-align: middle;\" border=\"0\"> {$lang['user']['administration']}</a></li>
<li><a href=\"?id,999;a,{$admin_pagesid['naujienos']};v,1\"><img src=\"images/icons/sticky_note__pencil.png\" alt=\"@\" style=\"vertical-align: middle;\" border=\"0\"> {$lang['user']['write_news']}</a></li>
";

if (isset($conf['puslapiai']['galerija.php']['id']))
$text .= "<li><a href=\"?id,999;a,{$admin_pagesid['galerija']};v,1\"><img src=\"images/icons/camera_go.png\" style=\"vertical-align: middle;\" border=\"0\" /> {$lang['admin']['gallery_add']}</a></li>";
}


$text .= "
<li><a href=\"?id,atsijungti\"><img src=\"images/icons/key_go.png\" alt=\"@\" style=\"vertical-align: middle;\" border=\"0\"> {$lang['user']['logout']}</a></li>
</ul>
";
$title = sprintf($lang['user']['hello'], $_SESSION['username']);
}
unset($img, $pm);

?>Galvojau perkelsiu panelę į /puslapiai/ folderį ir paleisiu per administraciją ,bet neveikia. :)
T1tas (2010-02-03 20:23:20)
avataras
nuaik y puslapiai folderi atsidaryk kokį nors failiuką ir pažek kas pas tave ne taip :) ir daryk :)
Esu pažengęs temų kurime , klausk padėsiu!
Paulius (2010-02-03 20:37:01)
avataras
http://tavopuslapis.lt?id,999
MightMedia TVS programuotojas
LaurynasL (2010-02-04 14:36:37)
avataras
Pauliau ačiū :) Visada mane išgelbėji :D
arrow_upward